Awards

Variass is diverse keren onderscheiden met eervolle awards. Naast de Veendammer Ondernemersprijs (2003) en de Dutch Industrial Supplier Award (2003) heeft Variass in 2007 de Link Achievement Award en de Groninger Ondernemingsprijs ontvangen.

Link Achievement award

award1De Achievement Award is een oeuvreprijs. Een onderscheiding voor een supplier die bewezen heeft geen eendagsvlieg te zijn, maar die zijn organisatie zo goed voor elkaar heeft dat zaken als variërende beschikbaarheid van materialen, personeelswisselingen en schommelingen in marktvraag uitstekend kunnen worden opgevangen. En die tegelijkertijd in staat is voortdurend up to date te blijven met state of the art processen en producten. Een toeleverancier die zijn opdrachten op uitstekende wijze weet uit te voeren is goud waard voor een uitbesteder, een toeleverancier die dat jaar in jaar uit weet te doen is onbetaalbaar.

Groninger Ondernemingsprijs

award2Tijdens een spetterende bijeenkomst in Martiniplaza in Groningen werd Variass in 2007 uitgeroepen tot onderneming van het jaar in de provincie Groningen. De heer Hans Alders, Commissaris van de Koningin van de Provincie Groningen, reikte de Abel Tasman penning uit aan directeur Henk Smid. Henk Smid: “Ik ben ontzettend trots dat we deze prijs hebben gewonnen en de eer gaat uit naar alle medewerkers van Variass, want gezamenlijk hebben we dit bereikt!” De jury onder voorzitterschap van de Gedeputeerde van Economische Zaken, de heer J.C. Gerritsen, omkleedde haar besluit om Variass tot winnaar uit te roepen ondermeer met de volgende redenen: “Variass is een bedrijf dat op zowel regionale, nationale als internationale markten opereert, het is een innovatief bedrijf dat zich in een economische zware periode staande heeft weten te houden. Daarnaast heeft het bedrijf zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld; van assembleur tot producent en systeem toeleverancier.”