System supplier & EMS

Als system supplier en EMS-specialist (Electronics Manufacturing Services) bundelt Variass zijn belangrijkste diensten en neemt specifieke verantwoordelijkheden over van de klant. Wij leveren een belangrijke bijdrage, maar het intellectueel eigendom van het product blijft bij u. Verbetertrajecten maken we inzichtelijk op basis van het QLTC-principe (Quality, Logistics, Technology en Costs).