Design for eXcellence (DfX) en
Smart Customization

Tijdens de ontwerpfase kan Variass bij vroege betrokkenheid veelal de doorlooptijd verkorten, kostenreducties realiseren en risico’s mitigeren (faalkosten voorkomen). Dat doen we door gebruik te maken van onze uitgebreide DfX-tooling. Om de volumegroei op te vangen en de productopbouw goed te organiseren, door deze flexibel en modulair in te richten, maken wij gebruik van Smart Customization concepten.