Product Life Cycle Management (LCM)

Tijdens de levenscyclus van een product, vanaf productontwikkeling tot en met uitfasering, neemt Variass de klant alle zorg uit handen die betrekking heeft op het voortbrengingsproces. Wij zijn in staat om de volledige levenscyclus van uw product optimaal te managen. Hierbij maken wij onder meer gebruik van een uniek life cycle-prognosemodel.