Kwaliteit & Milieu en certificaten

Variass werkt continu aan het optimaliseren van zijn processen. Kwaliteit staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van alle facetten van onze bedrijfsvoering. Ons beleid hiervoor wordt geborgd door een geïntegreerd kwaliteits-, arbo- en milieumanagementsysteem.

Een belangrijk onderdeel binnen het kwaliteitsmanagementsysteem is risk management volgens ISO 14971. Voor het arbo-managementsysteem werkt Variass volgens de norm OHSAS 18001 en voor het milieumanagementsysteem is Variass ISO 14001 gecertificeerd.

  

Variass bezit de volgende certificeringen:


Kwaliteit
 

ISO 9001
AQAP 2110
ISO 9001
ISO 13485
ISO 9001
ISO 13485
locatie Veendam (Variass Electronics B.V.)
locatie Veendam (Variass Electronics B.V.)
locatie Drachten (Variass Medical Systems B.V.)
locatie Drachten (Variass Medical Systems B.V.)
locatie Drachten (Variass Development B.V.)
locatie Drachten (Variass Development B.V.)

Milieu 
 

ISO 14001 locatie Veendam & Drachten

IPC 

IPC-A-610
IPC/WHMA-A-620
locatie Veendam & Drachten
locatie Veendam & Drachten