Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze bijdrage aan de maatschappij

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staan bij Variass hoog in het vaandel. Het nastreven van duurzame winst en continuïteit hangt samen met het verantwoordelijkheid nemen voor milieu, maatschappij en medewerkers. Wij streven ernaar om een maximale bijdrage te leveren zo ondersteunen wij in-kind van Het Rode Kruis en Slachtofferhulp.

Variass werkt volgens de internationale Code of Conduct.

Variass wil minimaal milieubelastend zijn door in het jaar 2020 de CO2-uitstoot (2015) van zijn vestigingen te hebben verlaagd met 50%. In 2017 zet Variass hierin een grote stap door volledig over te gaan op groene elektriciteit. De volgende stappen die we willen zetten zullen er toe leiden om de doelstelling te realiseren.