Variass Academy

“Kennis is alleen waardevol als deze wordt gedeeld”

Kennis is cruciaal voor het groeivermogen van een organisatie. Variass beschikt over een grote hoeveelheid kennis die wij graag willen delen. Daarmee willen wij de samenwerking, intern en met onze partners, versterken en onze innovatieve slagkracht vergroten. In de Variass Academy kunnen mensen van binnen en buiten Variass op diverse gebieden workshops volgen.