Op 3 januari j.l. heeft Variass met veel succes mySAP All-in-One geïmplementeerd.
Na een uitgebreid selectietraject heeft Variass gekozen voor mySAP All-In-One. Dit pakket heeft Exact E-Pas vervangen als integraal besturingssysteem. Een grondige implementatie en dito training van het projectteam en medewerkers, stonden aan de basis van een vlekkeloze migratie.
De complexe logistieke organisatie, welke compleet klantordergestuurd is ingericht en waarbij gewerkt wordt met autonome productieteams, brachten de nodige implementatie vraagstukken met zich mee. Uiteindelijk is, met behoud van het integrale karakter, een organisatiebrede invulling gerealiseerd.
Onderdeel van de implementatie was het communicatieplan. Vooraf was onderkend dat een goede communicatie en het creëren van betrokkenheid erg belangrijk zouden zijn. Middels het personeelsblad en diverse overlegstructuren, zijn alle medewerkers van de voortgang op de hoogte gehouden. Om de betrokkenheid van de organisatie te waarborgen, is er gaande weg het project een zogenaamde SAP snuffelmarkt georganiseerd. Alle betrokkenen werden daarbij in algemene zin, maar ook door het verantwoordelijke projectteamlid, geïnformeerd over de status.
Op de eerste live-dag is, door het uitdelen van appels, op een ludieke manier aandacht gegeven aan de eerste aanloop. Hierbij werd de parallel getrokken met het wel bekende gezegde ‘Even door de zure appel heen bijten’.
Gezamenlijk met het projectteam en de gecertificeerde implementatie partner mYuice, wordt op een zeer succesvolle migratie teruggekeken. Volgens één van de consultants “de zachtste landing ooit”. Variass is van mening dat de onderscheidende functionaliteiten van mySAP, op onderdelen als engineering en logistieke integratie, de organisatie de mogelijkheden geeft om haar processen verder te optimaliseren, waardoor ze nu en in de toekomst beter kunnen aansluiten op de wensen van de klanten.
Publicatiedatum: 12 januari 2006