Op 17 november 2016 verzorgt Variass een seminar over het testen van analoge en digitale systemen. Hier zal vooral aandacht gevraagd worden hoe je vroegtijdig de juiste testkeuzes maakt door middel van

Design for Testability (DfT) tools welke Variass ontwikkeld heeft. Het is een open inschrijving en kan via onderstaande link.

http://www.dome-exascale.nl/workshop2016/index.php