Techniekopleidingen beter afstemmen op de behoeften van bedrijven. Studenten zélf meer regie laten voeren op wat ze willen leren en docenten regelmatig op stage sturen.

Dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor de samenwerking tussen de high tech bedrijven van Innovatiecluster Drachten, waaronder Variass, en de regionale opleidingscentra ROC Friese Poort, Friesland College en Alfa College. Donderdag 28 juni 2018 ondertekenden zij een unieke samenwerkingsovereenkomst: de Human Capital Roadmap.

Net als bedrijven zien scholen het teruglopende animo voor techniekstudies met lede ogen aan. Hoe krijgen we jongeren zo ver dat ze techniek gaan studeren en enthousiast worden voor een loopbaan in Noord-Nederland? Het antwoord op deze vraag is de basis voor de unieke samenwerking tussen de high tech bedrijven en de opleidingscentra. Menselijk kapitaal ontwikkelen voor een plezierige en duurzame loopbaan, waar bedrijven, scholen en bovenal studenten wel bij varen. De Noordelijke ‘Human Capital Roadmap’ is geboren.

Bedrijfscultuur
Leerlingen en leerkrachten weten vaak onvoldoende wat er in de bedrijven speelt. ,,En scholen vinden dat de begeleiding van stages binnen de bedrijven te wensen overlaat. Dat vraagt dus om een goed gesprek, maar eigenlijk om meer dan dat. Het onderwijs wil voldoende nieuwe studenten aantrekken om hun technische opleidingen goed gevuld te houden. En de bedrijven zoeken geschikt personeel dat aansluiting heeft bij de bedrijfscultuur.’’

21-century skills
Het bepalen van de cultuur is dan volgens Peet Ferwerda, projectleider strategische beleidsvorming aan het Friesland College dan ook de eerste stap. ,,Er is een gat tussen wat bedrijven vragen en wij als onderwijs bieden. Niet zozeer op het gebied van technische kennis, maar vooral in beroepshouding, zeg maar 21-century skills.’’ Er moeten nieuwe samenwerkingsvormen komen tussen scholen en bedrijven om dit soort vaardigheden te ontwikkelen.

Het ondertekenen van de Human Capital Roadmap ziet Variass als een mooie stap voor de toekomst!