FHI, federatie van technologie branches en beursorganisator van Electronics & Automation en HET Instrument is toegevoegd aan het netwerk van Variass. FHI is de koepel van brancheorganisaties op verschillende verwante terreinen: Industriële Elektronica, Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie en Medische Technologie. De totale bedrijfstak telt ruim 800 aangesloten leden (fabrikanten, leveranciers, importeurs, ontwikkelaars, systeemintegratoren en consultants) met een totale omzet van € 4,5 miljard per jaar.
De federatie en de aangesloten branches streven gezamenlijkheid na op drie activiteitenvelden:

belangbehartiging bij regelgeving en technologieontwikkeling
technologie- & productmarketing
ondersteuning bij bedrijfsvoering & economisch onderzoek

De Nederlandse brancheorganisatie voor Industriële Elektronica telt ruim 210 aangesloten bedrijven met een gezamenlijke jaaromzet van circa € 1,2 miljard. De activiteiten van de lidbedrijven zijn de productie en levering van elektronica componenten, elektronicaproductiemiddelen, assemblagediensten, ontwikkelsoftware, engineering en productontwikkeling, testapparatuur en -service alsmede van elektronica producten en embedded software voor technische toepassing in de machinebouw, communicatietechniek en technische automatisering. De leden van de branche omvatten samen de totale bedrijfskolom voor Industriële Elektronica. De activiteiten van de brancheorganisatie concentreren zich op drie velden: belangenbehartiging, gezamenlijke technologie- en productmarketing en economisch onderzoek &management ondersteuning.
Meer informatie: www.fhi.nl   
Publicatiedatum: 14 december 2004