Steeds vaker wordt er een beroep gedaan om producten een klimaatsimulatie te laten ondergaan om de betrouwbaarheid in extreme situaties te testen. Variass heeft 2 extra Weiss klimaatkasten aangeschaft om invulling te kunnen geven aan de klantbehoefte. We hebben de mogelijkheid om binnen de grens van – 70 en + 150 graden Celcius temperatuur wissel testst uit te voeren ter bevestiging van de gestelde betrouwbaarheid.