De Variass Group heeft onlangs het ISO 14001:2015 milieu certificaat behaald. Dit certificaat geeft aan dat Variass een milieumanagementsysteem binnen de organisatie hanteert, dat voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Het managementsysteem (voor de locaties Veendam en Drachten) richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van milieu.
Variass heeft op het gebied van milieu zichzelf de ambitieuze doelstelling gesteld om haar CO2 uitstoot met 50% te verlagen in 2020. Het ingevoerde milieumanagementsysteem draagt hier aan bij om deze doelstelling te realiseren.