Op zondag 13 oktober  2013 zijn Henk en Anita vertrokken naar Kenia voor een maatschappelijk project met de Stichting Verkaart. In een week tijd hebben we weesmeisjesscholen, een technische school, een zwakzinnigentehuis en een albino/blindenhuis bezocht. Het betreffen kinderen welke in de “normale” buitenwereld weinig tot geen kansen zouden hebben. De Stichting wil door scholing in een veilige omgeving de kinderen een betere toekomst geven. Variass ondersteunt dit initiatief actief.
Op de laatste dag hebben we een sportdag voor 300 eerstejaars highschool weesmeisjes georganiseerd. We hebben veel gezien en de samenhorigheid en vriendschappen tussen deze kinderen heeft veel indruk op ons gemaakt.
Een druppel op een gloeiende plaat, maakt dat de plaat iets minder heet is..!!!