Variass is als 1 van de 24 bedrijven in beide categorieën genomineerd voor de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2016.
Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven geen enkele invloed kunnen uitoefenen op hun nominatie dan door zich gedurende het jaar te gedragen als een voorbeeldige partner. Als een supplier die zich proactief opstelt om voortdurend te werken aan de verbetering van zijn product- en productietechnologie, aan zijn leverbetrouwbaarheid en aan de verlaging van zijn kostprijs en doorlooptijd. Of als een klant die zijn toeleveranciers de ruimte geeft om hun sterktes tot hun recht te laten komen, die gericht is op een gelijkwaardige lange termijn samenwerking en die risico’s en opbrengsten open en eerlijk deelt.
Daarin maar liefst 311 nominaties van toeleveranciers, 138 voor de categorie best knowledge supplier en 173 voor best logistics supplier, waaronder 24 bedrijven in beide categorieën.
 

Best knowledge supplier
Hiervoor kunnen worden genomineerd toeleveranciers met eigen engineering in Nederland. In deze categorie vallen de bedrijven die – dankzij eigen ontwikkel- en engineeringsinspanningen – uitblinken in het toevoegen van waarde aan het eindproduct van de klant. Kortom, knowledge suppliers dragen er door kennis toe te voegen substantieel aan bij dat er met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden (target movers).
 

Best logistics supplier
In deze categorie vallen toeleveranciers die uitblinken in de logistiek. Zij ontzorgen de klant door ervoor te zorgen dat het gevraagde steeds op tijd, in de juiste hoeveelheid, van de juiste kwaliteit en tegen de ‘on target’-prijs beschikbaar is.