Variass is een toeleverancier van hoogwaardige industriële elektronica en wil, als verlengstuk van de klant, een totaal pakket van diensten met een hoge kwaliteit bieden. Om deze hoge kwaliteit te kunnen bieden is vakkennis onontbeerlijk.
In de elektronica gaan de ontwikkelingen in sneltreinvaart! Het is dus van belang om bij te blijven voor wat betreft kennis. Variass heeft zich tot doel gesteld om niet alleen zelf die kennis te vergaren maar, om die ook te delen met hun klanten.
Om daar invulling aan te geven gaat Variass een seminar organiseren, onder de titel Variass Connected, welke op donderdag 2 oktober 2003 zal worden gehouden in het bedrijfspand van Variass.
Om zo goed mogelijk aan de wensen van haar klanten te kunnen voldoen hebben klanten, middels een formulier, aangeven naar welke onderwerpen hun interesse uitgaat.
Inmiddels heeft Variass de onderwerpen in kaart gebracht die tijdens de seminar zullen worden belicht. De dag zal worden ingevuld door gastsprekers en medewerkers van Variass en tevens is er de mogelijkheid voor een rondleiding.
Programma Variass Connected seminar:
Prototraject
Loodvrij solderen
Miniaturisering SMD (0201/BGA)
Teststrategie
Boundary Scan Test
Publicatiedatum: 17 juni 2003