“Voor assemblage van printed circuit boards is Nederland eigenlijk al te duur”, zo valt bij elektronica-OEM’ers te beluisteren. Henk Smid, algemeen directeur van Variass Electronics in Veendam, is het er absoluut niet mee eens.
Hij heeft de ambitie om met Variass system supplier te worden, een complete dienstverlener in de elektronica, die onder meer PCB-assemblage verzorgt.
Een TxU-strategiebepalingsproject helpt Smid die ambitie waar te maken.
“De markt staat onder druk; dat is voor ons de kans om verder in de keten opschuiven”, zo vertelt Smid. Wij zien mogelijkheden de integrale kostprijs te verlagen dankzij het aanbieden van complete, complexe producten.
Niet dat Variass Electronics, toeleverancier van industriële elektronica, het slecht deed. Deze strategie sluit aan bij de wijze waarop Variass in de markt opereert en die de afgelopen jaren tot goede bedrijfsresultaten heeft geleid. De afgelopen jaren groeide het bedrijf flink en zelfs 2002 was een goed jaar. Daarvoor wijst Smid twee oorzaken aan. Zo bracht Variass de interne organisatie goed op orde, met aandacht voor kwaliteit en kostenbeheersing. ‘Onze leverbetrouwbaarheid is 99%.’ En Variass heeft een goede marktspreiding in sectoren als de agro-industrie, defensie, medische en energie.
Variass schoof al op van pure assembleur naar bouwer van complete modules, maar werkt nog aan de laatste stap naar system supplier. Daarom meldde Smid zich bij TxU voor een strategiebepalingsproject.
Smid kan zich daarin wel herkennen: “We mogen meer bravoure hebben en onszelf naar voren schuiven: dit willen we, dit kunnen we en we doen wat we zeggen. Zo kan er ook meer samenwerking ontstaan. Er zijn in het Noorden veel goede toeleveranciers, maar die maken nog te weinig gebruik van elkaar.” Het netwerkprogramma voor de Noordelijke maakindustrie waar Variass aan deelneemt, moet daarin verandering brengen. Verder is vastgesteld dat Variass zich in vergelijking tot andere elektronica-assembleurs veel breder heeft kunnen ontwikkelen omdat men onafhankelijk van de grote machinebouwers is gegroeid. Hierdoor heeft het Veendammer bedrijf minder last gehad van het fenomeen waaronder veel elektronica-assembleurs gebukt gaan, namelijk dat ze door mechanische toeleveranciers de pas is afgesneden om naar de ‘echte’ modulenbouw door te groeien; zoals bleek uit de Raodmap Mechatronica die is ontwikkeld in het kader van ‘De Nationale T&U Agenda’ Variass heeft zich hiermee een unieke uitgangspositie gecreëerd.
bron: Link magazine – TxU-special april 2003
Publicatiedatum: 24 april 2003