Koen Kijk in de Vegt en Arnold Veenstra vormen de directie van de spin-off Arkoni: ‘Eind dit jaar hopen we al een flink aantal maakbedrijven geholpen te hebben om digitale barrières te doorbreken.


De afgelopen jaren investeerde Variass in een eigen IT-architectuur waarmee alle data uit de productieomgeving realtime kunnen worden ontsloten. ‘Nu Variass zelf de vruchten ervan geplukt heeft, is het tijd om de rest van de markt te laten profiteren van de opgedane kennis’, stelt directeur Henk Smid.

De corebusiness van Variass is het ontwikkelen, assembleren, industrialiseren en produceren van elektronische en mechatronische hightech oplossingen voor klanten. Nu in eigen huis de bouwblokken voor een IT-architectuur voor 90 procent staan en processen zijn versneld en geoptimaliseerd, ontstond het idee om via een spin-off deze laagdrempelige oplossing te gaan vermarkten. ‘Digitalisering, automatisering en robotisering komt binnen het mkb tot 250 medewerkers maar moeizaam op gang. Er blijkt behoefte aan een eenvoudig systeem, waarmee je binnen het bedrijf met een goede IT’er grote stappen kunt zetten in datamanagement door uiteenlopende softwaresystemen met elkaar te laten communiceren’, aldus Henk Smid. ‘Die dienstverlening past niet binnen ons businessmodel. Vandaar dat de verdere doorontwikkeling en commercialisering buiten de deur zal gebeuren.’ Arkoni is per 1 maart 2021 gestart als zelfstandig bedrijf.

Daadwerkelijk hoger rendement
De spin-off wil het mkb de bouwstenen aanreiken om zelf te innoveren tot een smart factory. Een IT-architectuur vormt het startpunt om alle beschikbare data te kunnen ontsluiten. ‘Het is een bewezen oplossing, een methodiek die werkt in een productieomgeving. Wij weten waar maakbedrijven tegen aanlopen omdat we al die problemen ook zelf ervaren hebben tijdens de ontwikkeling’, verklaart Koen Kijk in de Vegt, die samen met (inmiddels oud-) Variass-collega Arnold Veenstra eigenaar is van Arkoni. Binnen het platform komen alle data uit het bedrijf beschikbaar. ‘Dit betreft zowel machinedata als data uit bestaande softwarepakketten, die allemaal aan elkaar gekoppeld worden. Het is niet bedoeld als vervanging van bestaande systemen, maar als aanvulling. Het systeem kan daarbij communiceren met ERP- en CRM-pakketten, een MES-laag en met machines zelf. Het platform analyseert al die data en op basis van de uitkomsten kunnen bedrijven hun processen op de productievloer verbeteren en zo daadwerkelijk hogere rendementen behalen.’

Dingen simpel maken
Ter illustratie geeft Kijk in de Vegt een voorbeeld. ‘Als een voorgaande order problemen heeft gehad, geeft een app in het systeem de productiemedewerker een waarschuwing. Bijvoorbeeld: “Let op, dit is fout gegaan met de voorgaande order”. Hetzelfde gebeurt als het al even geleden is dat een medewerker aan een product heeft gewerkt. Normaal gesproken zijn die analyses lastig te maken binnen bedrijven, omdat die bronnen niet beschikbaar zijn. Er wordt wel veel gesproken over smart factory, maar bijna geen enkel bedrijf behaalt daar echt rendement mee. Daar willen wij verandering in brengen door dingen simpel te maken’, zegt hij. ‘Waar de oplossingen van grote softwarebedrijven doorgaans omvangrijk zijn en een grote investering vergen, willen wij het consultancygehalte laag houden, bedrijven laten leren en in staat stellen zelf de digitaliseringsslag te maken.’ Daarbij heeft Kijk in de Vegt meteen al een tip. ‘Alle systemen genereren tegenwoordig zoveel data. De kunst is goed te weten wat je wilt en kunt, en welke data bruikbaar zijn.’

Eén keer invoeren
Het platform biedt klanten de nodige voordelen. Doordat softwarepakketten nu onderling kunnen communiceren, is het niet langer nodig dat medewerkers dezelfde data meerdere keren invoeren in verschillende systemen. ‘Eén keer invoeren en data zijn overal beschikbaar doordat de digitale barrières zijn opgeheven. Dat scheelt een stuk administratief werk. Daarnaast krijgen medewerkers selectievelden te zien, waarbij ze alleen het juiste veld kunnen selecteren. Dat verkleint de kans op fouten, ook omdat je data minder vaak invoert. Ook is te zien of iemand nog in de juiste productversie werkt, waardoor faalkosten te reduceren zijn.’
Over de ambities van Arkoni laat de kersverse eigenaar geen twijfel bestaan: ‘Over enkele jaren willen we uitgegroeid zijn tot een groter bedrijf. En eind dit jaar hopen we al een flink aantal maakbedrijven geholpen te hebben om digitale barrières te doorbreken en de door hen gewenste digitaliseringsslagen te maken.’

www.arkoni.nl
www.variass.nl