Bundeling toeleveranciers Electronic Manufacturing Services
Holland Elektronika (HE) en de Nederlands Vereniging Algemene Toelevering (NEVAT) hebben de belangenbehartiging voor alle elektronica-toeleveranciers in Nederland gebundeld onder de noemer ‘Electronic Manufacturing Services’, ofwel EMS. In 1998 verbreedde de NEVAT (www.nevat.nl) haar werkterrein van toelevering in de metaal en kunststof tot alle vormen van toelevering. Al snel werd de samenwerking met Holland Elektronika gezocht. Zo ontwikkelden de NEVAT en HE in het kader van de Nationale T&U Agenda in 2001 samen een roadmap voor de machatronica-sector. Ook participeren ze beiden in het ‘Demand Chain Navigator’-project.
Als gevolg hiervan is tot genoemde bundeling van toeleveranciers besloten, waarbij de NEVAT als gezamenlijk koepel fungeert. Onder deze koepel hebben de elektronica-toeleveranciers een aparte groep opgericht onder de naam EMS. HE concentreert zich nu op technische automatisering. Dit werkterrein betreft meer dan driekwart van de aangesloten lidbedrijven. De overige leden, waaronder Variass Electronics, zijn overgestapt naar NEVAT/EMS.
Publicatiedatum: 19 maart 2003