“Businesskansen voor Elektronica: Doorkijk in marktsectoren”
Op 23 maart 2010 wordt het tweede EMS congres voor de elektronica-industrie gehouden. Dit jaar met voorzichtige stappen over de Belgische grens. Het centrale thema van de dag is: waardecreatie in de keten: het businessmodel erachter.

De congresdag wordt georganiseerd door de EMS-groep (Electronic Manufacturing Services) van de NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering). Het doel is om alle partijen die actief zijn binnen de professionele elektronicabranche bij elkaar te brengen, zowel OEM-bedrijven, System Suppliers, EMS-bedrijven, toeleveranciers als dienstverleners.

Belangrijk is om te anticiperen op de vraag of we in maart 2010 al uit de crisis zijn. Wat zijn de lessen die getrokken kunnen worden? Zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden? Zijn er al nieuwe technologieën opgestaan? Voor het hedendaagse elektronicabedrijf is zaak om flexibiliteit te combineren met creativiteit om de steeds hoger wordende complexiteit te verenigen.
Uiteraard geldt nog steeds dat de klant koning is!

Het centrale thema komt ook tot uiting in een aantal parallelsessies waar een aanbod wordt neergezet op het gebied van management, techniek, sales, inkoop en logistiek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

NEVAT
T.a.v. Edwin Dekker
Tel.: 079 – 3531301