Op maandag 30 januari 2017 ging het Fieldlab Region of Smart Factories (ROSF) uit het Noorden officieel van start. Bertholt Leeftink, directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken, overhandigde de Fieldlab-erkenning aan projectleider Jan Post van Philips, Sander Oosterhof als penvoerder van de NOM en Theodoor de Jonge van Cadmatic als voorzitter van de RoSF Stuurgroep. Het Fieldlab RoSF focust zich op het optimaliseren van fabricageprocessen. Met een budget van €21 miljoen is RoSF het grootste van de 29 Fieldlabs die in het kader van de Smart Industry agenda zijn opgestart. Variass is partner van het consortium en is deelnemer binnen het project Personalized Vision.

Meer informatie
​http://rosf.nl/prachtige-kick-off-rosf/