Een product ontwikkelen, waarbij achteraf blijkt dat er nog fouten of risico’s inzitten, kan grote gevolgen hebben. Met de door Variass ontwikkelde DfX-tool 2.0 heeft u de mogelijkheid dit te voorkomen. 
DfX 2.0 is ontwikkeld voor onze designers en klanten om hen de mogelijkheid te geven het basisontwerp van het product te laten valideren. Er wordt een check gedaan op de risico’s van betrouwbaarheid (reliability), waarbij er rekening wordt gehouden met het toepassingsgebied en de omgevings- factoren. Materiaaltechnisch wordt e.e.a. getoetst aan de impact van de leveringsketen, de inkoop, en de (toekomstige) verkrijgbaarheid. Naast een assembly check, worden ook milieu aspecten en de te verwachten kwaliteit tijdens de productie gecheckt, waarbij er adviezen worden gegeven hoe de kwaliteit verbeterd kan worden. Op basis van de geconstateerde risico’s zal er ook geanalyseerd worden wat de beste teststrategie is om de kans hier op te minimaliseren.
In onze pilot projecten met diverse klanten hebben we vastgesteld dat deze aanpak leidde tot nieuwe inzichten en ook tot daadwerkelijke product- aanpassing tijdens de ontwikkeling. Deze aanpassingen resulteren voor de klant in een lagere Total Cost of Ownership gedurende de levenscyclus. 
Variass introduceert DfX 2.0 tijdens Electronics & Automation 2013 op de Jaarbeurs in Utrecht. Wij gaan met u de uitdaging aan om de Total Cost of Ownership te verlagen en nodigen u uit ons op de proef te stellen. Op de stand kunt u een kortingcheque voor een DfX-analyse verkrijgen.