Het Innovatiecluster Drachten organiseert op 16 juni a.s. voor de derde keer in samenwerking met de gemeente Smallingerland de Uitvinderswedstrijd. Toekomstige engineers van vijf grote opleidingscentra uit het Noorden uit onder andere de studierichtingen Engineering en Human Technology

zijn de uitdaging aangegaan om een uitvinding te doen die kinderen met concentratieproblemen helpt de aangeboden lesstof beter tot zich te nemen.
De studenten presenteren in Schouwburg de Lawei in Drachten 12 uitvindingen aan een jury bestaande uit leden van het Innovatiecluster.