Vrijdag 9 november organiseert Variass samen met de Nevat en TNO een seminar met als titel “Betrouwbaarheid van loodvrije soldeerverbindingen (theorie en praktijk)”. Tijdens deze seminar zullen verschillende sprekers ingaan op aspecten die een rol spelen bij levensduuronderzoek van loodvrije verbindingen om te komen tot bedrijfszekere producten.

Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen:
Variass is aangesloten bij de EMS (Electronics Manufacturing Services) groep van de Nevat (Nederlands vereniging algemene toeleveranciers). Binnen deze groep is, mede door de introductie van de WEEE en de RoHS wetgeving, de behoefte ontstaan voor een intensieve samenwerking tussen de aangesloten bedrijven. Uit deze behoefte is de projectgroep loodvrij in 2004 opgericht. Als één van de deelnemers aan deze projectgroep heeft Variass samen met de andere deelnemers intensief onderzoek gedaan naar de impact van de RoHS wetgeving voor onze industrie. Het doel van de projectgroep is het opdoen van kennis om de overgang naar het loodvrije tijdperk zo soepel mogelijk te laten verlopen en op deze wijze de klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. Er zijn diverse testdagen bij de deelnemende bedrijven georganiseerd voor onder anderen het selecteren van loodvrije soldeerpasta’s, het testen van diverse printfinishes en het testen van soldeerlegeringen voor het golfsolderen. Deze testdagen hebben in het teken gestaan van het delen van kennis en het uitwisselen van ervaring. De onderzoeken zijn onder te verdelen in twee groepen, te weten proces- en betrouwbaarheid c.q. levensduuronderzoek. Waarnodig is de samenwerking gezocht met kenniscentra zoals: Mat-Tech voor het metallurgisch onderzoek en TNO voor de veroudering/levensduur onderzoeken.

De volgende aspecten zijn in het kader van proces onderzocht:

ontwikkeling test PCB’s voor soldeerpasta onderzoek
soldeerpasta’s
BGA soldeertesten
verschillende printfinishes
soldeerlegering voor golfsolderen
PCB basismaterialen

De volgende aspecten zijn in het kader van betrouwbaarheid/levensduur onderzocht:

metallurgisch onderzoek loodvrije solderingen
trilproeven op loodvrije producten
verouderingstesten loodvrije producten met loodhoudende producten als referentiekader
M.E.O.S.T. (Multiple Environment Over Stress Testing)

De ervaringen uit dit project willen we graag met u delen. Daarnaast wordt in het seminar door verschillende sprekers ingegaan op aspecten die een rol spelen bij levensduuronderzoek van loodvrije verbindingen om te komen tot bedrijfszekere producten:

Wat is het principe van versneld levensduuronderzoek?
Wat is belangrijk voor een betrouwbare loodvrije soldeerverbinding?
Wat zijn de ervaringen omtrent de betrouwbaarheid van loodvrije producten?
Wat is de ervaring met versnelde levensduurtesten in het onderzoek van TNO-Nevat?
Praktijkervaringen met loodvrije verbindingen
Wat kunnen we leren uit de diverse onderzoeken

Zie ook www.loodvrijsolderen.nl of download de digitale brochure via de volgend link: seminar solderen

Meer weten? Wij willen ons graag persoonlijk aan u presenteren en wij nodigen u dan ook van harte uit om contact op te nemen met onze Sales Manager de heer J.K. Behrendt.
Publicatiedatum: 01-10-2007