Tijdens de Dutch Technology Week in Drachten hebben Rob Karsmakers (Philips Drachten) en Henk Smid (Variass) het onderzoek “Hightech meets business” van Klaas Jan Hutten, ING directeur bedrijven Noord in ontvangst genomen. In het kader van de DTW 2015 heeft het ING Economisch Bureau een studie gepresenteerd waarin de impact van (technologische) innovatie op sectoren centraal staat en waarin een visie wordt gecreëerd op belangrijke nieuwe technologie voor de komende 5 tot 10 jaar (tot 2025). Volgens het rapport zijn het innovatiecluster Drachten en de Region of Smart Factories uitstekende voorbeelden om het potentieel van de regio verder uit te nutten.