De Rijksoverheid heeft extra maatregelen aangekondigd om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Dit heeft uiteraard ook effect op uw en onze organisatie.

Om minimaal te voldoen aan de opgelegde adviezen van Rijksoverheid en om de gemaakte afspraken met onze relaties in stand te houden zijn er t/m 6 april 2020 de volgende maatregelen genomen;

 • Geen bezoeken aan klanten, leverancier en relaties
 • Geen bezoeken van klanten, leverancier en relaties aan Variass behoudens het leveren van goederen
 • Alle bezoeken worden zoveel mogelijk omgezet naar conference call of skype meeting
 • Alle geplande leveringen vanuit Variass van goederen blijven gehandhaafd
 • Interne overlegstructuren worden tot een minimum beperkt
 • Het bezoeken tussen de vestigingen Drachten en Veendam is beperkt tot noodzaak
 • Risico groepen blijven thuis zoals mensen welke verkouden zijn, hoesten of snotterig zijn
 • Er dient een minimum fysieke afstand te zijn tussen de aanwezige medewerk(st)ers
 • Er wordt waar mogelijk in shifts gewerkt door onze medewerk(st)ers
 • Er wordt waar mogelijk thuis gewerkt door onze medewerk(st)ers
 • De pauzes wordt in shifts gedaan, zodat er geen grote groepen collega’s samenkomen

Dagelijks wordt er geëvalueerd of er aanvullende maatregelen nodig zijn. We dienen met z’n allen er op toe te zien op de gezondheid van onze medewerk(st)ers en omgeving.

Zijn er vragen of opmerkingen, dan zijn wij bereikbaar op de bekende telefoonnummers of het centrale nummer 0598-619475 of per e-mail contact@variass.nl

Met vriendelijke groet,

Variass