Goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van bedrijven en scholen samen en dat houdt niet op bij een goede stageplaats voor studenten. Ook alle docenten in het beroepsonderwijs moeten op de hoogte blijven van de snelle ontwikkelingen in de technologische industrie. Door middel van Docentenstages worden MBO-docenten op een effectieve en efficiënte manier instaat gesteld om hun kennis van deze ontwikkelingen bij te houden.

De afgelopen maanden heeft Variass aan docent Oscar Admiraal van het ROC Friese Poort de mogelijkheid geboden om stage te lopen om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven verder te verbeteren. Door een Variass vraagstuk “flexibele productie inrichting” met betrekking op Smart Industry heeft de docent in de vestiging in Veendam ervaren wat er van (toekomstige) studenten gevraagd wordt. Belangrijkste conclusie: Projectonderwijs in verschillende werkvormen gecombineerd met een proactieve en zelfstandige houding van de studenten is nodig om aan de snel veranderde markteisen te kunnen blijven voldoen. De stage is succesvol afgerond met een eindpresentatie en uitreiking van een certificaat.