Op 4 juni a.s. verzorgt Variass op de E&A beurs een presentatie tijdens het seminar “Wat kan er virtueel in de elektronicaketen”. Om de alsmaar toenemende marktvraag, op het gebied van o.a. Time to Market, Reliability en Total Cost of Ownership, het hoofd te kunnen bieden wordt samenwerken in de keten van cruciaal belang! Het doel van dit seminar is om u als bezoeker tools aan te reiken om het elektronica ontwerp proces te optimaliseren.
Variass legt uit hoe men reeds in een vroeg stadium de potentiële risico’s op vlak van techniek en logistiek kan identificeren. Hierdoor kan de ontwikkelaar onmiddellijk het juiste finale prototype bouwen waardoor het bedrijf niet alleen geld bespaart maar vooral kostbare tijd waardoor men het product sneller op de markt kan brengen. Zorg dat u vanaf 09.00 uur binnen bent om de beschikbare tools en hulpmiddelen tijdens de gehele levenscyclus te kunnen volgen.