Op de Precisiebeurs verzorgt Variass op 16 november een lezing over het voorspellen van betrouwbaarheid (Predictable Reliability) van producten. Reliability is een belangrijk kenmerk van een product voor zowel de eindgebruiker als de producent. De uitdaging is om een product zodanig betrouwbaar te ontwerpen en fabriceren dat het tegen de laagste totale kosten voldoet aan de eisen en wensen van de eindgebruiker. Reeds in een vroeg (design) stadium dient er nagedacht te worden over keuzes die invloed hebben op het correct functioneren van het product tijdens gebruik. Variass zal in gaan op de verschillende manieren om de betrouwbaarheid van een product (PCBA) te voorspellen en/of te testen.