Om nog beter in te kunnen spelen op de eisen en wensen van klanten vanuit de defensie industrie heeft Variass besloten zich te laten certificeren volgens AQAP 2120. In deze norm zijn strenge eisen door de NATO opgesteld met betrekking tot kwaliteit, waar onder Risico identificatie, -analyse en –beheersing.
Op 8 en 9 juni jl. heeft DNV de initiële audit uitgevoerd bij Variass Electronics en is het hele bedrijf doorgelicht. Alle eisen zijn uitvoerig doorgenomen ten aanzien van documentatie en implementatie. Aan het einde van de audit is door DNV vastgesteld dat certificering zonder opmerkingen kon worden opgevoerd.
Tegelijkertijd is op bovengenoemde dagen ook het gehele ISO 9001:2000 kwaliteitszorgsysteem opnieuw beoordeeld. Ook hiervan waren de resultaten positief en Variass heeft daarmee wederom aangetoond een betrouwbare partner te kunnen zijn voor industriële elektronica.
Publicatiedatum: 12 juni 2006