Kennis speelt een cruciale rol in het groeivermogen van een organisatie. Binnen Variass is een grote hoeveelheid kennis aanwezig die wij graag willen delen om horizontaal de samenwerking van de organisatie te vergroten en de innovatieve slagkracht te verbeteren. Daartoe hebben we de Variass Academy opgericht waarbij mensen binnen en van buiten Variass op diverse gebieden structureel interne workshops (kunnen) volgen. Op basis van actuele ontwikkelingen en/of ondernemingsplannen wordt intern een trainer aangesteld welke de betreffende workshop geeft.
“Kennis is alleen waardevol als het gedeeld wordt”