In juni 2003 heeft Variass zijn uitgebreide onderzoek naar miniaturisering afgerond. Het onderzoek toonde onomstotelijk aan dat wij klaar waren voor 0201-behuizingen en BGA’s met een pitch variërend van 1 tot 0,5 mm.
Een technologie die in de toekomst een snelle vlucht zou gaan nemen en productietechnische ingebed moest worden in ons productieproces.
Een van de onderwerpen, tijdens het door ons in oktober 2003 georganiseerde seminar ‘Variass Connected’, was ‘Miniaturisering SMD (0201/BGA)’. Namens de firma W&S Benelux, sprak de heer P. van der Vorst uitgebreid over dit onderwerp. Tijdens de presentatie werden de toekomstverwachtingen rond de diverse SMD-behuizingen geschetst. Aangegeven werd dat de 0201-behuizing in opkomst was en rond 2010 wereldwijd 20% van de geplaatste behuizingen zou gaan uitmaken. Ook de toepassing van BGA’s zou met de tijd een sterke vlucht gaan nemen.
De heer P. van der Vorst was nog niet uitgesproken of wij werden geconfronteerd met de marktvraag voor 0201-behuizingen en BGA’s. Na uitgebreide selectie van mogelijke toeleveranciers, selecteerde Agere Systems Nederland, onze organisatie als toeleverancier van nieuw te ontwikkelen producten. Producten die wereldwijd vermarkt worden voor toepassingen bij draadloze netwerkcommunicatie. Wij hadden hiermee de mogelijkheid om onze technologische kennis rond 0201-behuizingen en BGA’s in de praktijk te brengen.
Om het proces te kunnen begeleiden is er geïnvesteerd in een Vision underlook microscoop, waarmee zelfs het kleinste detail bekeken kan worden. Ook heeft de underlook microscoop de mogelijkheid om de solderingen onder een BGA aan een nadere inspectie te onderwerpen.
Behalve eerder genoemde investering, was er ook een investering in een Metcal BGA repairstation.
Beide instrumenten ondersteunen niet alleen ons productieproces, maar zijn tevens specifiek aangeschaft voor proto-typing en service doeleinden, in nauwe samenwerking met onze klanten.
Publicatiedatum: 3 mei 2004