Variass Electronics is deelnemer aan de Kunst X Industrieprijs Noord-Nederland. Dit is een uniek kunstproject dat de ogenschijnlijke tegengestelde culturen van de kunst en de industrie dichter bij elkaar moet brengen.
Wat betekent het als een kunstenaar een bedrijf als inspiratiebron gebruikt en de fantasie en creativiteit daarmee de vrije loop laat gaan?
Kan een ongebruikelijke omgeving met een totaal andere sociale structuur stimuleren tot nieuwe expressie, vormgeving en dynamiek?
Op het symposium van TxU Noord-Nederland op 11 december 2003 zal het duidelijk worden. Daar zijn namelijk de resultaten te zien van de Kunst x Industrie prijs Noord-Nederland.
26 studenten van kunstacademie Minerva zijn in nauwe samenwerking met evenveel noordelijke ondernemers een creatieve strijd aangegaan. Het uiteindelijke doel: een prijswinnende artistieke prestatie neerzetten geïnspireerd door een noordelijk toeleveringsbedrijf. Het project is een initiatief van TxU Noord-Nederland in samenwerking met de Academie Minerva. TxU is een project van de N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland en beijvert zich om de concurrentiepositie van noordelijke toeleveranciers te versterken.
Kunst en industrie zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. De meeste kunstenaars ontmoeten de industriële wereld zelden. In het geval van de nieuwe kunstprijs is die onbekende – en vaak onbeminde – wereld juist de inspiratiebron. De betrokken kunstenaars-in-opleiding laten zich namelijk inspireren door het bedrijf (de producten, het productieproces, de diensten, de materialen/grondstoffen, de markt, etc.) dat hen tijdens het project begeleidt. Elke kunstvorm is toegestaan. De jury wordt voorgezeten door het tweemanschap Albert van der Weide, directeur Academie Minerva en Ben Joosten, voorzitter van TxU Noord-Nederland.
Publicatiedatum: 15 juli 2003