Goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van bedrijven en scholen samen en dat houdt niet op bij een goede stageplaats voor studenten. Ook alle docenten in het beroepsonderwijs moeten op de hoogte blijven van de snelle ontwikkelingen in de technologische industrie. Door middel van docentenstages worden MBO-docenten op een effectieve en efficiƫnte manier instaat gesteld om hun kennis van deze ontwikkelingen bij te houden. Het FME (werkgeversvereniging voor de technologische industrie) is een project met 100 MBO docenten een stage gestart. Aan de bedrijven is gevraagd om de deuren open te zetten voor docenten.

 

Variass heeft 2 stageplaatsen beschikbaar gesteld voor docenten omdat we het belangrijk vinden dat de aansluiting tussen het bedrijfsleven en onderwijs verder verbeterd. In de MBO opleiding Technicus Engineering is het aansturen van projecten een belangrijk onderdeel. Samen met de teammanagers van de docententeams en de stage docent heeft Variass een programma samengesteld waar het geformuleerde leerdoel was inzicht krijgen in het projectmatig werken. De docenten Mans Harms van Noorderpoort Groningen en Geert Siemens van Noorderpoort Stadskanaal hebben met veel enthousiasme in totaal 6 dagdelen stage gelopen bij Variass. Tijdens de stage hebben ze het gehele klantproces van enkele projecten gevolgd tot het uitleveren van het eindproduct. Het projectmatig werken tijdens de stage heeft een goede inkijk gegeven welke weer meegenomen kan worden binnen de opleiding. Door Variass is aan beide docenten een certificaat van deelname uitgereikt. De docentstage wordt ook opgenomen in het lerarenregister.