Van bedrijven wordt voortdurend gevraagd zich aan te passen aan de dynamische omgeving en de snel wisselende marktomstandigheden. Door in te zetten op flexibele productieprocessen en robotisering is het een mogelijkheid om je concurrentiepositie te versterken en het menselijk kapitaal beter in te zetten. Innovatie is de continuïteitsfactor van de technologische industrie.
Klkik hier voor de video.