Technologisch heeft de groep de afgelopen jaren speerpunten uitgewerkt voor het verbeteren van productieprocessen. Projectmatig is aandacht besteed aan miniaturisatie, loodvrij en halogeenvrij solderen en het opstellen van ontwerprichtlijnen. De samenwerking maakt aldus beter milieuvriendelijke en kosteneffectieve productie in Nederland mogelijk.  Bij de projecten is intensief samengewerkt met TNO en het Belgische IMEC.
Henk Smid, voorzitter van de NEVAT EMS Groep zegt: “Met veel enthousiasme neemt de groep steeds initiatieven. De bedrijven bereiden zich daarmee tijdig voor op milieu- en andere wetgeving en bekijken gezamenlijk de mogelijkheden van technische innovaties. Er is voortdurend aandacht voor eventuele samenwerking met andere partijen in de leveranciersketen.”
De bedrijven voeren vanaf 2003 een benchmark uit en houden op deze wijze elkaar scherp wat ervoor zorgt dat de internationale positie van de deelnemende bedrijven is verbeterd. Smid: “Ondanks de crisis presteren de EMS bedrijven dan ook goed. De gezamenlijke omzet is gestegen van € 160 miljoen in 2003 naar € 500 miljoen in 2012.”
De EMS bedrijven realiseren zich terdege dat zij een onderdeel zijn van de keten om elektronische producten te maken. Tweejaarlijks organiseert de NEVAT het EMS-congres dat ervoor zorgt dat ontwikkelaars, EMS bedrijven en OEM-ers elkaar spreken en kennis over hun behoeftes en activiteiten uitwisselen. Smid: “Het congres heeft de afgelopen jaren geleid tot samenwerkingsinitiatieven en het benutten van mogelijkheden. Een netwerk bijeenkomst met kennisuitwisseling die in de toekomst in een behoefte voorziet en die niet gemist mag worden.”